Mapy do celów projektowych

Geodeta Kielce mapa do celów projektowych
Geodeta Kielce mapa do celów projektowych

Jedną z najczęściej wykonywanych przez nas usług jest opracowywanie map do celów projektowych. Dokument ten sporządzony przez osobę uprawnioną jest niezbędny przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę lub uzgodnieniu projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Muszą ją pozyskać zarówno klienci indywidualni, jak i planujący inwestycję biznesową. W tym zakresie bardzo często współpracujemy także z biurami projektowymi z Kielc i okolic, dla których na podstawie pomiarów przygotowujemy m.in. mapy wielkopowierzchniowe lub pod obiekty liniowe.

Inwentaryzacje powykonawcze 

Usługi geodezyjne powykonawcze inwentaryzacje Kielce
Usługi geodezyjne powykonawcze inwentaryzacje Kielce

Usługi geodezyjne świadczone przez GEOMAT – Geodeta Kielce, to także usługi związane z procesem inwestycyjnym. Należą do nich nie tylko geodezyjna dokumentacja do celów projektowych ale również kompleksowa obsługa procesu budowlanego zakończona geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. Wykonujemy dokumentację niezbędną do zakończenia i odbioru budowy budynków, sieci uzbrojenia terenu i innych obiektów budowlanych.

Obsługa inwestycji

Geodezyjne tyczenie sieci uzbrojenia terenu kielecki
Geodezyjne tyczenie sieci uzbrojenia terenu kielecki

Geodezyjna obsługa inwestycji to zestaw czynności i prac geodezyjnych przy realizacji inwestycji obiektów budowlanych. Do zakresu czynności geodety należy geodezyjne opracowanie projektu wykonawczego, wytyczenie obiektów w terenie zgodnie planem zagospodarowania działki czy też kontrola prawidłowości wykonywanych prac. GEOMAT Geodeta Kielce przeprowadzi te działania profesjonalnie i terminowo.